Yazı

Insanoğlunun varoluş amaci


İNSANOĞLUNUN VAROLUŞ AMACI

(Eklenme tarihi:12.11.2008) İnsanoğlu varoluş amacının keşfine çıktığı
bir zaman dilimi yaşıyor. Öğrenmek, öğretmek arzusu ile gelişim
dönemini olgunlaştırmak için hayatı sorgularken, kendisini sorgulaması
gerektiğini çok iyi biliyor. Kişiler yaşam misyonlarının arayışı
içinde oldukları an öğrenme ve araştırma arzusu içgüdüsel olarak
ortaya çıkıyor. Algılama kat sayısı artan bir yükseliş sergileyen
araştırmacıların öğrenme arzuları o kadar yoğunlaşır ki Hipnotik Trans
içinde olan kişilerin davranışları içine girerler.
Saflık, saf olmak, saf enerji, saf enerji biçimlerini algılamak.Bu
terimlerin anlamları, açılımları doğrultusunda keşfe çıkan beyinler,
kendini sorgularken gelişim dönemine girmiş birer üstad olma yolunda
gerçeklerle yüzleşmeye hazır kişiliklere bürünürler. Doğru ile eğri,
iyi ile kötü arasındaki farkın, algılanmasında örnekleri kendi
hayatlarında aramaya başlamaları o kişiliğin gelişmeye başladığının
kanıtı olur. Kişinin hatayı kendinde aramaya başlaması, kendi içsel
dinamiklerini keşfetmeye çıkması demektir.
Hatalarının yanlışlığından rahatsız olmamak isteyen bireylerin
davranış tarzı, çok ilkel bir biçimde yargılama mekanizmasını devreye
sokarak haklılık savunması içinde olmalarıdır.
Kısacası : Bir başka bireyin yaptığı hata nitelikli davranışın,
kendisi tarafından yapılmasını olağan olarak algılamak ister. Her
bireyin bencil olması durumunda kişinin bencilliği problem olmaktan
çıkar, işte bu anlayış tarzı kişilerde kavramsal anlayış bozukluğunun
ortaya çıkmasına sebep olur.
Bireysel gelişmenin temeli ; Kişinin kendi dinamiklerini bağımsız bir
üslupla algılamasıyla mümkün olur.
Ağız çabukluğu ile haklı çıkmak istemenin ardında yatan eksiklik
nedir?
Bunu kişi kendi eksikliğini örtmek için yapar. Örtülen eksiklik,
saklanan eziklik anlık geçiştirmelerle benliğin derinliklerinde kişiyi
rahatsız eden problemlerin listesine eklenmiş gibidir. Bazı teknikler
kişinin problemini problem olmaktan kurtarmak yerine, problemi
halletmek yerine yüksek Hipnotik Trans diye adlandırılan bir metod ile
problemi halletmeden unutturmak ister.
Tekniğin özü, uygulama gayesinin aksine geçmişte yaşanan üstü örtülü
problemlerin açığa çıkarılması için uygulanır. Ancak bazı kişiler
kendilerini kandırmaya devam etmeyi kestirme yol olarak düşünür,
çalışmadan para kazanmak, hak etmeden cennnete gitmek, öğrenmeden
öğretmek istemek, emek vermeden sahip olmak vs. Kontrast enerjilerin
tabanına ters düşen uygulamalar ile beyin kirliliği yaşamak durumunda
kalırlar.
Kişinin beyin kirlenmesi ne demektir ....
Beyin kirliliği, olması gerekenin aksine, olmaması gereken, aslının
kullanılması yerine benzerinin kullanılmasıyla ortaya çıkan benzerlik,
aslında benzer olmayan yapıların birleştirilmesindeki zorlukların
anlamıdır.
Saf olan enerjinin aslına uygun biçimde işlenmesi gerekir. Doğru
işlemlerin hatalı bilgilerle takviye edilmesi gibi bir durum ortaya
çıkıyor.

Ahmet Nuray (Pedagog-Heykeltraş-Sanat Eleştirmeni)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !